Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

 

Nawigacja

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
fizyka
historia h
język niemiecki j.n
język polski j.p
matematyka m
nauczanie wczesnoszkolne nw
plastyka p
przyroda prz
religia r
świetlica ś
technika t
wychowanie do życia w rodzinie wdż
wychowanie fizyczne w-f
wychowanie przedszkolne wp
zajęcia komputerowe zk