Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

 

Nawigacja

NASZA SZKOŁA

Dokumenty szkolne

Szkolny zestaw podręczników

Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 

 

 

Lp.

 

Klasa

Nr w szkolnym zestawie

 

Autor

 

Tytuł

 

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia MEN

 

 

I

01/ SP-StCh/2015

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

ABC Deutsch – podręcznik z ćwiczeniami do języka niemieckiego

Wydawnictwo Szkolne PWN

415/1/2012/2015

02/SP-StCh/2015

M. Lorek, L. Wollman

Nasz elementarz

MEN

 

03/SP-StCh/2015

red. ks. W. Kubik

Jesteśmy w rodzinie Jezusa – podręcznik do religii dla klasy I i zeszyt ucznia

WAM Kraków

AZ-11-01/10-KR-1/11

2.

 

 

II

04/SP-StCh/2015

M. Lorek, A. Ludwa

J. Faliszewska, G. Lech

A. Opala, I. Parlica

„Nasza szkoła” elementarz

Zeszyt ćw. z j. polskiego (4)

Zeszyt ćw. z matematyki (4)

MEN

MAC-JUKA

MAC-JUKA

 

05/SP-StCh/2015

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

ABC Deutsch – podręcznik z ćwiczeniami do j. niemieckiego dla klasy 2

Wydawnictwo Szkolne PWN

415/2/2013/2015

06/SP-StCh/2015

Red. -  ks. W. Kubik.

Bliscy sercu Jezusa - podręcznik do religii dla klasy II i zeszyt ćwiczeń

WAM Kraków

AZ-12-01/10-KR-1/12

3.

 

 

 

 

III

 

07/SP-StCh/2015

E. Stadmuller, E. Kłos, Wawrzyniec-Kofta, L. Frydzińska-Świątczak

TROPICIELE – box klasa III

WSiP

518/3/2014

492/5/2014

492/6/2014

8/SP-StCh/2015

E. Krawczyk, L. Zastąpiło,

 M. Kozubska

ABC Deutsch– podręcznik i ćwiczenia do j. niemieckiego dla klasy 3

Wydawnictwo Szkolne PWN

415/3/2014

9/SP-StCh/2015

T. Czarnecka, ks. W. Kubik (red.)

Jezusowa wspólnota serc- katechizm i zeszyt ćwiczeń dla klasy 3

WAM

AZ-13/01/1-1

 

4.

 

 

IV

10/SP-StCh/2015

A. Klimowicz

 

A. Klimowicz, K. Brząkalik

Teraz polski! – podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego,

Teraz polski- zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

538/1/2012/2015

11/SP-StCh/2015

M. Materniak, H. Wachowska,

Mach – mit 1 – podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego dla kl. IV

Wydawnictwo Szkolne PWN

375/1/2011/2015

12/SP-StCh/2015

G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś –podręcznik i zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla klasy 4

NOWA ERA

443/1/2012/2015

13/SP-StCh/2015

M. Braun, A. Mańkowska,

M. Paszyńska

Matematyka z kluczem. Podręcznik dla szkoły podstawowej klasa IV

Zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

157/1/2012/Z2

157/1/2012/Z1

14/SP-StCh/2015

M. Marko – Worłowska,

F. Szlajfer, J. Stawarz

Tajemnice przyrody – podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej 

NOWA ERA

399/1/2011/2015

15/SP-StCh/2015

 

I gra muzyka.. Podręcznik  do muzyki dla kl. IV-VI

NOWA ERA

569/2012/2015

16/SP-StCh/2015

 

Do dzieła. Kl. IV. Podręcznik do plastyki

NOWA ERA

326/1/2011/2015

17/SP-StCh/2015

 

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych.

NOWA ERA

295/2010/2014

 

 

18/SP-StCh/2015

E. Zmuda (red)

Zaproszeni przez Boga. Podręcznik do religii dla kl. 4 szkoły podstawowej

WAM Kraków

AZ-21-01/10KK-2/12

5.

 

 

 

 

 

V

19/SP-StCh/2015

A. Klimowicz

 

 

A. Marcinkiewicz

Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy 5,

Teraz polski!- zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

538/2/2013

20/SP-StCh/2015

M. Materniak-Behrens,

H. Wachowska

Mach – mit 2 – podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego dla kl. V

Wydawnictwo Szkolne PWN

375/2/2013

21/SP-StCh/2015

G. Wojciechowski

 

T. Maćkowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 5

Zeszyt ucznia kl. 5

NOWA ERA

443/2/2013

22/SP-StCh/2015

A. Bazyluk, J. Chodnicki,

K. Dałek

J. Chodnicki, M. Dąbrowski, A. Pfeiffer

Matematyka 2001. Podręcznik dla szkoły podstawowej klasa V

Zeszyt ćwiczeń

WSiP

303/2/2010

23/SP-StCh/2015

U. Smoczyńska , K. Jakóbczak – Drążek, A. Sołtysik

Klucz do muzyki. Podręcznik  do muzyki dla kl. V

WSiP

406/2/2013

24/SP-StCh/2015

R Kozik, J. Ślósarczyk, F. Szlajfer

Tajemnice przyrody – podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej  z zeszytem ćwiczeń 

NOWA ERA

399/2/2013

25/SP-StCh/2015

Stopczyk S. K., Neubart B.,

J. Chołaścińska

Plastyka 4 – 6. Podręcznik do szkoły podstawowej.

WSiP

533/2012

26/SP-StCh/2015

E. Bubak

Technika na co dzień. Podręcznik do zajęć technicznych w klasie 5, cz. 1

WSiP

496/2/2012

27/SP-StCh/2015

D. Kiałka, K. Kiałka

 

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej kl.5 - Informatyka Europejczyka Edycja: Windows 7,Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007

Helion Edukacja

475/2/2012

28/SP-StCh/2015

Ks. Zbigniew Marek,

 A. Wamlik (red)

Obdarowani przez Boga. Podręcznik do religii dla kl. 5

WAM Kraków

AZ-22-01/10-KK-5/13

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

29/SP-StCh/2015

A. Klimowicz

 

 

A. Marcinkiewicz

Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy 6

Teraz polski!- zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

538/3/2014

30/SP-StCh/2015

H. Wachowska, J. Sobańska-Jędrych

Mach  mit 3 – podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego dla kl. VI

Wydawnictwo Szkolne PWN

375/3/2014

31/SP-StCh/2015

G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś 6. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla kl. 6

Zeszyt ucznia cz. 1 i 2

NOWA ERA

443/3/2014

32/SP-StCh/2015

Praca zbiorowa.

Matematyka 2001. Podręcznik i ćwiczenia cz. 1 i 2 do matematyki kl.6

 

WSiP

303/3/2014/z1

33/SP-StCh/2015

Joanna Stawarz

Feliks Szlajfer

Hanna Kowalczyk

Tajemnice przyrody – podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej  z zeszytem ćwiczeń cz. 1 i 2, nowa podstawa programowa

WSiP

399/3/2014

34/SP-StCh/2015

Ewa Bubak

Technika na co dzień– część 2 Podręcznik do techniki

WSiP

496/3/2012

35/SP-StCh/2015

U. Smoczyńska , K. Jakóbczak – Drążek, A. Sołtysik

Klucz do muzyki. Podręcznik  do muzyki dla kl. VI

WSiP

406/3/2014

36/SP-StCh/2015

D. Kiałka, K. Kiałka

 

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej kl.6 - Informatyka Europejczyka Edycja: Windows 7,Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007

Helion Edukacja

475/3/2012

37/SP/-StCh/2015

Stopczyk S. K., Neubart B.,

J. Chołaścińska

Plastyka 4 – 6. Podręcznik do szkoły podstawowej.

WSiP

533/2012

38/SP-StCh/2015

Ks. Zbigniew Marek

Przemienieni przez Boga. Podręcznik do religii dla kl. 6

WAM Kraków

AZ-23-01/10-KR-1/14