Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

 

Nawigacja

Nawigacja

  Kalendarz

  Czwartek 15.11.2018

  liczba odwiedzin: 229918

  Samorząd Uczniowski

  Plan pracy SU

  Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

  Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu

  na rok szkolny 2018/2019

   

  Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

   

  • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.
  • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.
  • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

   

  Założenia na rok szkolny 2018/2019

  .

  • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
  • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.
  • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu połecznym.
  • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
  • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.
  • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.
  • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

   


  Prace w ciągu całego roku szkolnego :

   

  • Włączanie się w akcje charytatywne według potrzeb,
  • Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
  • Współdziałanie z władzami szkoły i wychowawcami klas,
  • Współudział w uroczystościach szkolnych
  • Prowadzenie gazetki informacyjnej na korytarzu przy pokoju nauczycielskim,
  • Współpraca ze szkolnym kołem Caritas
  • Kontynuacja tradycji „Szczęśliwy numerek” – wybrana osoba nie jest wzywana do odpowiedzi i nie pisze niezapowiedzianych kartkówek,
  • Dzień bez mundurka w imieniny miesiąca,
  • Prowadzenie dyżurów na stołówce szkolnej i podczas imprez Samorządu Uczniowskiego.

   

  Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do modyfikacji w planie pracy na bieżąco po zasięgnięciu opinii społeczności szkolnej.

   

  Zatwierdzono do realizacji w dniu 27 września 2018 roku.

  Dodała Karolina Matemisz