Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

 

Nawigacja

Samorząd Uczniowski

Plan pracy SU

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu

na rok szkolny 2016/2017

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

 

Założenia na rok szkolny 2016/2017

.

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu połecznym.
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

Termin

Zadania

Formy Realizacji

Wrzesień

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 • Wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy,

Nasz pomysł na Samorząd -opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 • Przedstawienie listy pomysłów uczniów dotyczącej pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Zebranie Rady Samorządu

 • Przygotowanie wykazu uroczystości do przygotowania i gazetek.

Rozpoczęcie akcji „Szkoło pomóż i ty”

 • Rozdanie materiałów, wybranie osób odpowiedzialnych.

Rozpoczęcie Konkursów „Szkolny Król Nakrętek” i  „Mistrz darów Jesieni”

 • Ogłoszenie akcji, promowanie wśród rodziców i uczniów

Dzień Chłopaka

 • Przygotowanie przez Samorząd  Uczniowski życzeń i upominków dla swoich kolegów.

Październik

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 • Zebranie samorządu, wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,
 • Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • Przedstawienie propozycji planu pracy Samorządu Uczniowskiego Dyrekcji Szkoły oraz Radzie Rodziców, ewentualne naniesienie zmian.

Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej

 • Zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej,
 • Przygotowanie upominków w formie laurek dla pracowników szkoły.
 • Przygotowanie Akademii.

Akcja „Znicz”

 • Sprzątanie grobów, odwiedziny zaniedbanych grobów, zapalenie zniczy

Bal Wszystkich Świętych – dyskoteka dla klas 4-6

 • Wybór najlepszego przebrania

Listopad

Dzień Zwierzaka

 • Konkurs wiedzy o zwierzętach, wystawa zdjęć uczniów ze swoimi pupilami.

Rozstrzygnięcie akcji „Mistrz darów Jesieni”

 • Wyłonienie zwycięzcy, wręczenie nagród

11 listopada Święto Niepodległości

 • Przygotowanie gazetki okolicznościowej, udział w uroczystym apelu

Światowy Dzień Pluszowego Misia

 • Prezentacja idei Dnia Pluszowego Misia
 • Zbiórka książeczek i maskotek dla chorych dzieci

Konkurs na najlepszego ucznia w szkole

 • Ogłoszenie konkursu

Andrzejki w naszej szkole

 • Dyskoteka szkolna
 • Przygotowanie konkursów i wróżb.
 • Kiermasz wypieków

Grudzień

Konkurs na najładniej udekorowaną klasę

 • Przedstawienie regulaminu konkursu, rozstrzygnięcie konkursu.

Konkurs na stroik świąteczny

 • Przedstawienie regulaminu konkursu, wyłonienie zwycięzców.

Mikołajki

 • Zbiórka żywności i drobnych upominków dla potrzebujących, Przygotowanie świątecznej gazetki

Świąteczne symbole – kiermasz świąteczny

 • Przygotowanie upominków dla grona pedagogicznego, pracowników szkoły.

Jasełka

 • Przygotowanie i udział w Jasełkach

Wigilia

 • Wręczenie przygotowanych upominków, wspólne kolędowanie.

Rozstrzygnięcie konkursu „Szkolny Król Nakrętek” i "Stroik świąteczny"

 • Wybór mistrza szkoły w zbieraniu nakrętek
 • Wybór najładniejszego stroika

Styczeń

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 • Zbiórka funduszy na WOŚP

Dzień Babci i Dziadka

 • Przygotowanie gazetki okolicznościowej.

Zimą pomagamy zwierzętom

 • Zbiórka karmy dla zwierząt  leśnych.

Bal karnawałowy

 • Konkurs na najlepsze przebranie.

Finał konkursu Najlepszy Uczeń w Szkole

 • Wyłonienie zwycięzcy, rozdanie nagród.

Luty

Podsumowanie pierwszego semestru

 • Spotkanie Samorządu Uczniowskiego ze społecznością szkolną.

Walentynki

 • Poczta walentynkowa, gazetka okolicznościowa, Dzień na czerwono.

Apel podsumowujący pierwsze półrocze

 • Wyróżnienie osób aktywnych.

Marzec

Dzień Kobiet

 • Przygotowanie gazetki i kartek okolicznościowych.

Marzanna – konkurs

 • Konkurs międzyklasowy na najładniejszą Marzannę.

Wiosenna gazetka

 • Wykonanie wiosennej gazetki.

Powitanie wiosny

 • Pomoc w organizacji i udział w Pierwszym Dniu wiosny.

Kwiecień

Dzień ziemi

 • Konkurs prac ekologicznych, Zielony Dzień w szkole.

Dzień latawca

 • Międzyklasowy konkurs na najładniejszy latawiec, prezentacja prac.

Konkursy wielkanocne

 • Konkurs na najładniejszą palmę.
 • Konkurs na najciekawszą pisankę.

Bal wiosenny

 • Dyskoteka szkolna.

Maj

Święto Flagi

 • Konkurs na symbole narodowe.

Święto Konstytucji 3 Maja

 • Gazetka okolicznościowa, udział w akademii.

Dzień Mamy i Taty

 • Przygotowanie przez poszczególne klasy uroczystości i drobnych upominków.

Międzynarodowy Dzień Rodziny 15.05

 • Konkurs plastyczny „Kocham moją rodzinę bo....”

Dzień Samorządu Terytorialnego

 • Konkurs wiedzy ogólnej o Samorządzie Szkolnym,
 • Spotkanie przedstawicieli SU z przedstawicielami władz lokalnych.

Czerwiec

Międzynarodowy Dzień Dziecka

 • Zabawy sportowe i niespodzianki dla dzieci.

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego

 • Przygotowanie sprawozdania, opracowanie wniosków do dalszej pracy
 • Ognisko i zabawy na boisku szkolnym.

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

 • Pomoc w organizacji i udział w apelu.

 

 

Prace w ciągu całego roku szkolnego :

 

 • Włączanie się w akcje charytatywne według potrzeb,
 • Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
 • Współdziałanie z władzami szkoły i wychowawcami klas,
 • Współudział w uroczystościach szkolnych
 • Prowadzenie gazetki informacyjnej na korytarzu przy pokoju nauczycielskim,
 • Współpraca ze szkolnym kołem Caritas
 • Kontynuacja tradycji „Szczęśliwy numerek” – wybrana osoba nie jest wzywana do odpowiedzi i nie pisze niezapowiedzianych kartkówek,
 • Dzień bez mundurka w imieniny miesiąca,
 • Prowadzenie dyżurów na stołówce szkolnej i podczas imprez Samorządu Uczniowskiego.

 

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do modyfikacji w planie pracy na bieżąco po zasięgnięciu opinii społeczności szkolnej.

 

Zatwierdzono do realizacji w dniu 27 września 2016 roku.

Dodała Karolina Matemisz